Nyt fiskevand og hytte ved Råsted Lilleå

3
Medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 får nu adgang til yderligere 10 kilometer fiskevand og en dejlig lille hytte ved Råsted Lilleå.

 

Lystfiskerforeningen af 1926 er glade for at kunne meddele foreningens medlemmer, at det er lykkedes at leje 10 kilometer dejligt og smukt fiskevand i Råsted Lilleå og i Hellegård Å. Et attraktivt fiskevand, hvor der kan fanges havørred, laks, stalling, bækørred m.m.

At aftalen er kommet i stand skyldes Struer Sportsfiskerforening, der for en tid siden kontaktede Lystfiskerforeningen af 1926, med henblik på at finde en egnet samarbejdspartner, der kunne overtage foreningens aktiviteter, fiskevand og hytte, i forbindelse med nedlæggelse af Struer Sportsfiskerforening.

Struer Sportsfiskerforening er en gammel hæderkronet forening, der har eksisteret siden 1938. Økonomien i foreningen har været sund, med det har knebet med medlemmer og frivillige til bestyrelsesarbejde. Det har desværre betydet, at Struer Sportsfiskerforening har været nødt til at træffe beslutning om nedlæggelse af foreningen.

I den forbindelse har Struer Sportsfiskeforening søgt en større, velkonsolideret forening, der var villig til at overtage foreningens fiskevand, og de af foreningens medlemmer, der havde lyst til at følge med. Valget faldt på Lystfiskerforeningen af 1926. Sammen har de to foreninger arbejdet på nye aftaler med lodsejerne og overtagelse af en fiskehytte ved Råsted Lilleå.

 

1
Fiskehytten ved Nymølle ved Råsted Lilleå

 

Optagelsen af medlemmer fra Struer Sportsfiskerforening betyder, at overtagelsen af Struer Sportsfiskerforenings fiskevand forventes at blive udgiftsneutral for Lystfiskerforeningen af 1926.

Optagelsen af medlemmer fra Struer Sportsfiskerforening vil ikke berøre de lystfiskere, der står på venteliste til optagelse i Lystfiskerforeningen af 1926, da medlemsantallet i Lystfiskerforeningen af 1926 tilsvarende forhøjes. Lystfiskerforeningen af 1926 vil desuden øge medlemsskaren en smule i 2015, da medlemmerne efterhånden har fået noget mere vand at fiske på.

I Lystfiskerforeningen af 1926, vil der blive dannet et udvalg for Råsted Lilleå og Hellegård Å, i lighed med de udvalg, vi har ved andre fiskevande. Folkene fra den nedlagte Struer Sportsfiskerforening, som har fingeren på pulsen ved fiskevandet, har lovet at gå aktivt ind i udvalget.

Struer Sportsfiskerforenings formue anvendes, ifølge foreningens vedtægter, ved foreningens nedlæggelse, til redskaber til vandpleje i Råsted Lilleå og Hellegård Å, til istandsættelse af hytten ved Nymølle ved Råsted Lilleå og til kontingent i 2015 til de af foreningens medlemmer, der måtte ønske, at melde sig ind i Lystfiskerforeningen af 1926. Restbeløbet hensættes på en konto, der kun kan anvendes til, og er øremærkes til, vandløbspleje ved Råsted Lilleå og Hellegård Å.

 

2
Fra fiskehytten ved Nymølle ved Råsted Lilleå

 

Inden premieren, vil det nye fiskevand blive indarbejdet i kortbogen, Kort og Godt, samt på hjemmesiden www.lf26.dk

Lystfiskerforeningen af 1926 ønsker vore nye medlemmer velkomne. Vi glæder os til at møde jer ved fiskevandet og arbejde sammen med jer.

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926

 

4
Råsted Lilleå er et af Danmarks fineste ørred- og stallinge-vande. Skarven har de senere år gjort et stort indhug i fiskebestanden, men den er nu på vej op igen. Samtidig har Herning Kommune netop restaureret et af de små sideløb, hvor der lige nu er masser af ørreder på leg. Derfor ser det ud til, at vi på sigt kan forvente os meget af det nye fiskevand.